Du er her: Start-åbningsside - Chakrabevidsthed og meditation

Chakrabevidsthed og meditation:

Chakragruppe - se nedenfor

Jeg er et spirituelt menneske og derfor interesserer de højere bevidstheder mig. Chakraenergien er en af disse. Når jeg arbejder i terapien kan jeg hjælpe dig med at finde frem til ofte ubevidste sider i dig, der ligger til grund for vanskelighederne i livet, ved at have en bevidsthed om din chakraenergi. Det vil i praksis sige, at jeg er opmærksom på, hvor i kroppen energien blokeres. Forskellige følelser knytter sig til bestemte områder på kroppen. Dette gør, at jeg har flere "redskaber" til at spore mig ind på, hvad det er, du skal arbejde med for at få det godt.

Mennesket har 7 store chakraer. Gennem chakraerne, som er en slags energihjul på kroppen, strømmer den kosmiske energi og tilfører vores krop og sjæl "livsenergi" - Kvaliteten af denne påvirker personens fysiske og psykiske tilstand. Således flyder livsenergien ikke frit, når der er sygdom i krop og sjæl. Der er ubalance. De 3 nederste chakraer har med vores personlige liv at gøre. Barndomstraumer forstyrrer ofte energien i disse chakraer, hvilket gør det vanskeligt for energien at stige op til hjertet - og de 3 øvre chakraer, som står i kontakt med den Højere Bevidsthed. Terapiarbejdet foregår ofte ud fra de 3 nedre chakraer.

Ved at supplere terapi med meditation får du en hurtigere tilgang til din egen dybere natur. Efterhånden som du får en fornemmelse for denne, vil du opleve en harmoni, ro og viden om, hvordan du skal leve dit liv for at have det godt. Dit liv bliver ikke "bare" lykkeligt, fordi sådan er livet på jorden ikke. Men det bliver dybere og mere meningsfyldt. Når du når hertil, er du næsten altid bevidst i gang med en spirituel udvikling. Fra et spirituelt synspunkt er vores dybere natur det lille Jesus barn i vores indre. Din individualitet bringes i kontakt med det indre guddommelige.

TERAPI-CHAKRA-GRUPPE:
Vi mediterer på chakrerne og bruger visualisering til at "komme ind" i de enkelte chakrer. - Her healer vi de sår,som behøver healing for at vækst og udvikling kan finde sted
Tidspunkt: Kontakt Anette Espeland for at høre, hvornår gruppen starter.