Du er her: Start-åbningsside - Persondatasikkerhed

Oplysninger fra psykolog Anette Espeland – vedrører datasikkerhed:

I forbindelse med persondataloven, skal jeg oplyse dig om flg:

1.  at jeg overholder persondataforordningen og at jeg, Anette Espeland, er den dataansvarlige,
hvilket betyder, at jeg sørger for, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
De data, jeg anvender er almindelige persondata som navn, cprnr. og andre følsomme data.
Alt sammen oplysninger, du selv har givet mig.
2.  Alle oplysninger til Sygesikringen, Danmark, Lægen og andre samarbejdspartnere sendes via
min systemudbyder,som jeg har en databehandleraftale med.
3.  Der er få papirnoter og de opbevares i aflåst skab. De fleste noter makuleres straks efter
konsultationen.
Journalen skrives i lukket system på PC. Journalføring er et lovkrav men laves også
som arbejdsredskab for mig for at jeg skal kunne hjælpe dig bedst muligt. Journalerne makuleres efter 5 år fra sidste konsultation.
Det er kun mig, Anette Espeland, som har adgang til disse.
4.  Du har ret til at vide, hvad der står i journalen og evt. få denne udleveret.
5.  Jeg udleverer samtykkeerklæring, som du skal skrive under på.
6.  Jeg har tavshedspligt.