Du er her: Start-åbningsside - Visualisering

Visualisering:

Visualisering (aktiv billeddannelse) er en unik behandlingsmetode, som har været anvendt til healing fra urtiden.

Jeg arbejder mest med metoden "Deep Imagery".

I visualiseringen bringes du til de områder i personligheden, som behøver healing (reparation) - og der sker en reparation vha. visualiseringen og de selvhealende kræfter, der bor i ethvert menneske. Undersøgelser har påvist at det ikke alene forøger den psykiske livskvalitet at anvende visualisering. Visualiseringen kan også anvendes overfor fysiske problemer, idet kroppens reaktionsmåder ser ud til at påvirkes af visualiseringen. Metoden anvendes f.eks. i smertebehandling, og i kræftbehandling.

Visualisering er en unik metode til at skabe liv, vækst, håb og dyb indre ro.

Deep Imagery:

"The use of spontaneous personal imagery is a method of inner healing and selftransformation rooted in The Personal Totem Pole Process. It is comitted to restoring to individuals their innate spiritual wisdom and power so they can live as true whole humans in harmony with themselves, one another and the earth" (Eligios S. Gallegos).

"Deep Imagery" er en enestående behandlingsmetode. I dyb afspænding sker der en healing vha. dyb, aktiv billeddannelse.

Jeg har lært metoden i adskillige workshops hos Eligios S. Gallegos ph.d. som har været professor i psykologi i USA. Han er desuden shaman med indianske rødder og en af verdens førende eksperter indenfor "Deep Imagery" anvendt som metode i den terapeutiske proces. Jeg har deltaget i adskillige af hans workshops, bl.a. i New Mexico, USA, hvor også to Apacheindianere var lærere.

Gallegos' metode er en unik kombination af jungiansk aktiv billeddannelse, shamanisme og østerlandsk tradition:
I dyb afspænding arbejdes med energierne i chakrapunkterne. Fra chakraerne "kaldes" der på et dyr, som repræsenterer dele af personens underbevidsthed. Der skabes en kontakt til dyrene, hvorved der sættes en reparationsproces i gang. Fraspaltede dele af personligheden integreres, og personens vækst er hjulpet i gang. Det er de selvreparerende kræfter fra dybet af vores personlighed, som kommer i spil.

Metoden kan anvendes til alle problemtyper og være kanal for den første, spæde psykologiske udvikling - og kanal til en høj spirituel udvikling.

Jeg arbejder med metoden i individuel terapi og gruppe.

Kontakt mig for interesse i workshop. Metoden kan også anvendes til personaletræning, coaching ol.