Du er her: Start-åbningsside - Sorggruppe

Sorggruppe:

Farvelbreve fra deltagere

Foto: Kim Johansen

Når folk mister en nærtstående er sorg en almindelig, sund reaktion. Men det er også en af livets sværeste følelser. Nogle har vanskeligt ved at komme igennem sorgprocessen selv. De undgår måske sorgen eller forbliver i sorgen - tilstanden bliver kronisk. Følgen af dette kan bl.a. være depression, fysiske smerter, søvnproblemer og man kan få svært ved at turde knytte sig til andre mennesker.
I en sorggruppe samles mennesker som har mistet. Det kan være både nye og gamle, til tider meget gamle tab, der arbejdes med.
I sorggruppen bearbejder du din sorg sammen med andre, som er i samme situation og som skal eller har været igennem samme svære følelser, som du selv.
Det er meget støttende og healende at bearbejde sin sorg i en gruppe med andre, man kan identificere sig med.
Du kan evt. få tilskud fra Sygesikringen til at være i gruppen. Tal med din læge om muligheden for at få en henvisning.

Et af mine specialer er sorgbearbejdning. I øjeblikket arbejder jeg ikke med sorggrupper, men du er velkommen i individuel behandling.

Farvelbreve:

Jeg har valgt at sætte nogle afskedsbreve til gruppen på min hjemmeside. De er fra mennesker, som har deltaget i sorggruppen i tidens løb.
Gennem disse afskedsbreve kan du få en opfattelse af, hvorledes det har været at være med i gruppen, og hvad gruppen har betydet for den enkelte(s) sorgproces.
Når man slutter i gruppen, skriver man et farvelbrev til denne. Farvelbrevene hjælper med at bearbejde afskedsprocessen. Det er jo netop "afsked" (tab), der arbejdes med i gruppen.
Brevene er tilfældigt udvalgt blandt mange, mange, som er skrevet i tidens løb. Navnene i brevene er opdigtede, og brevskriverne har givet tilladelse til, at de anvendes på min hjemmeside, så andre kan få en oplevelse af værdien af at bearbejde sorg i en sorggruppe.
I tidens løb har aldersspredningen i grupperne været fra 17 år til 65 år.

Kærlig hilsen
Anette Espeland